CSOKONAI Vitéz Mihály: DOROTTYA, vagyis a dámák diadalma a fársángon
(részlet)

…Bongorfi egynéhány személlyt öszveszede,
És alla polacca a táncnak eredete.
Maga vólt a vezér, a többek követték,
Kik a lengyel tempót emberűl megtették.
Illyen menést tészen a Springer a sakkban,
Mikor harmadfelet ugrik a likakban;
Vagy miként a darvak, midőn kikeletre
Sereggel elmennek a rétre, ligetre;
Előrehányt lábbal és billegő nyakkal
Sétál az első pár a többi darvakkal. ...

SPRINGER német szó, magyarúl ugrás, egyik tiszt a sakkjátékban. – A községnél a neve kutya, nem jobb és csinosabb neve volna-é lovas vagy huszár, minthogy franciáúl is chevalier?

(Csokonai megjegyzése)