Sakkszoftverek

ChessBase 14

59 900 Ft

ChessBase 14

Houdini 5 sakkprogram

25 200 Ft

Houdini 5 sakk szoftver

Komodo Chess 10

23 600 Ft

Komodo Chess 10

Fritz 15

22 900 Ft

DGT Chess Trainer + Fritz 12 + Chess set

7 500 Ft

DGT Chess Trainer + Fritz 12 + Chess set